W Bydgoszczy można było zaobserwować ciekawe zjawisko – chmury szelfowej powstałej na granicy frontów, na przedniej krawędzi burzy.

Inną relację zamieścił użytkownik z Grudyni Wielkiej, przy czeskiej granicy: