W poniedziałek dobra pogoda może krzyżować się z nagłymi burzami.
Notujemy duże amplitudy temperatur, od 15 stopni na południowym zachodzie, do 25 na północnym wschodzie.
Miejscami możliwe nawet 28 stopni.
Zderzenie chłodniejszych i ciepłych mas powietrza skutkować będzie burzami.
Na mapce zaznaczyliśmy kierunek tych zjawisk.

Polecamy na bieżąco śledzić ostrzeżenia i mapy na naszej stronie.